Аккредитация

Мамлекеттик аттестациядан өткөн жогорку кесиптик билим берүү программалары

Шифр Билим берүү программаларынын аталышы Академиялык даражасы Сертификаттын иштөө мөөнөтү
1 550100 Табигый илимдик билим берүү бакалавр 01.09.2020 чейин
2 550200 Физика математикалык билим берүү бакалавр 01.09.2020 чейин
3 550300 Филологиялык билим берүү бакалавр 01.09.2020 чейин
4 550400 Социалдык экономикалык билим берүү бакалавр 01.09.2020 чейин
5 550700 Педагогика бакалавр 01.09.2020 чейин
6 580100 Экономика бакалавр 01.09.2020 чейин
7 640200 Электроэнергетика жана электротехника бакалавр 01.09.2020 чейин

Көз карандысыз аккредитациядан өткөн жогорку кесиптик билим берүү программалары

Шифр Билим берүү программаларынын аталышы Академиялык даражасы Сертификаттын иштөө мөөнөтү
1 750500 Курулуш магистр 07.06.2022 чейин
2 710300 Колдонмо информатика бакалавр 07.06.2022 чейин

Аккредитацияга даярдануу жана өтүү боюнча нормативдик документер

 2014-жылдын 4-августу № 438. Билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы Улуттук аккредитациялык кеңеш жөнүндө

  2015-жылдын 29-декабры № 670. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө

 2016-жылдын 4-октябры № 525. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы № 670 “Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө”токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу 

 Кыргыз Республикасында башталгыч жана орто кесиптик билим берүү окуу жайларын жана программаларын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча колдонмо

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аккредитациялык агенттик катары катталган көз карандысыз агенттиктер

  Билим берүү программаларын жана уюмдарды акредитациялоо боюнча көз карандысыз агенттиги

  Билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги боюнча «EdNet» агенттиги 

 “Эл баасы”  көз карандысыз аккредитациялык агенттиги

 Көз карандысыз аккредитация жана рейтинг жүргүгүү агенттиги (Казахстан)