Лицензиялар

Билим берүү программаларын ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиялар

Жогорку кесиптик билим берүүгө укуктуу экендигин күбөлөндүргөн лицензия №LD170000170, 2017-жыл, катоо номери 17/0109, тиркеменин саны – 3.

Тиркеменин № Даярдоо багыты Окутуунун формасы
1 640200 Электроэнергетика жана электротехника Күндүзгү, сырттан
2 570400 Дизайн Күндүзгү
3 610600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы Күндүзгү, сырттан

Жогорку кесиптик билим берүүгө укуктуу экендигин күбөлөндүргөн лицензия №LD150001036, 2015-жыл, катоо номери 16/0110, тиркеменин саны – 1.

Тиркеменин № Даярдоо багыты Окутуунун формасы
1 532000 Дене тарбия Күндүзгү

Жогорку кесиптик билим берүүгө укуктуу экендигин күбөлөндүргөн лицензия №LD150000496, 2015-жыл, катоо номери 15/0267, тиркеменин саны – 8.

Тиркеменин № Даярдоо багыты Окутуунун формасы
1 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы Күндүзгү, сырттан
2 520800 Жаратылышты пайдалануу жана ээкология Күндүзгү, сырттан
3 531200 Компьютердик лингвистика Күндүзгү
4 540200 Социалдык иштер Күндүзгү, сырттан
5 580500 Бизнес-информатика Күндүзгү, сырттан
6 550400 Социально-экономикалык билим берүү Күндүзгү, сырттан
7 550300 Филологиялык билим берүү Күндүзгү, сырттан
8 600200 Туризм Күндүзгү, сырттан

 

Билим берүү ишмердигин жүргүзүүгө (кыска мөөнөттүү курстар) укуктуу экендигин күбөлөндүргөн лицензия №LE170001008, 2017-жыл, катоо номери 17/0447, тиркеменин саны – 4.

 

Тиркеменин № Курстардын аталышы Окутуунун мөөнөтү Окутуунун формасы
1 Эсептөө системасы, тармак жана телекоммуникация 1,5 ай күндүзгү
2 Графикалык дизайн 1,5 ай күндүзгү
3 Web технологиялар 1,5 ай күндүзгү
4 Берилиштердин базасы 1,5 ай күндүзгү

Билим берүү ишмердигин жүргүзүүгө (кыска мөөнөттүү курстар) укуктуу экендигин күбөлөндүргөн лицензия №LE170000421, 2017-жыл, катоо номери 17/0108, тиркеменин саны – 1.

Тиркеменин № Курстардын аталышы Окутуунун мөөнөтү Окутуунун формасы
1 Тигүү жана бычуу 3 ай күндүзгү